โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน : สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

SGL-LOGO ditp_event_logo

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Image00015

บริษัท เอสจีแอลโลจิสติกส์แมเนจเม้นท์ ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
จากสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารองค์กร ให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ

coll3

บริษัทฯ ได้เห็นถึงผลลัพธ์ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการในระยะเวลา 2 เดือน
กระบวนการการทำงานในแต่ละฝ่าย ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่กับต้นทุนที่มีการใช้ที่ลดลง

Image00009

ขอขอบคุณ
สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
อาจารย์อนันต์ ดีโรจน์วงศ์ (ที่ปรึกษา)

DSC_7556

Comments are closed.