Visit child care home in Pak Kret.

Event_140614_Pakkret

เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา เหล่าพนักงานบริษัท SGL Logistics Management และเพื่อนพนักงานบริษัทในเครือ ได้ร่วมกันสมทบทุน ร่วมเลี้ยงอาหารเด็กอ่อน ที่สถานสงเคราะห์อ่อนปากเกร็ด

กิจกรรมนี้ช่วยให้พวกเราได้มีความสำนึกอาทรต่อเยาวชนตัวน้อยๆที่มีเหตุให้จำต้องฝากไว้เป็นภาระกับสถานเลี้ยงเด็ก ช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมบ้าง ในความที่พวกเรามีโอกาส

Comments are closed.