การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “กลิ้งเพื่อน้อง” โดยสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “กลิ้งเพื่อน้อง” โดยสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ BLU-O RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เมเจอร์รัชโยธิน     สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดยนาง มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมฯ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “กลิ้งเพื่อน้อง” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556 ณ เมเจอร์รัชโยธิน ได้รับเกียรติจาก   พลเอกจรัล

More