โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน : สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บริษัท เอสจีแอลโลจิสติกส์แมเนจเม้นท์ ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน จากสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารองค์กร ให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้เห็นถึงผลลัพธ์ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการในระยะเวลา 2 เดือน กระบวนการการทำงานในแต่ละฝ่าย ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่กับต้นทุนที่มีการใช้ที่ลดลง ขอขอบคุณ สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์อนันต์ ดีโรจน์วงศ์

More

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “กลิ้งเพื่อน้อง” โดยสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “กลิ้งเพื่อน้อง” โดยสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ BLU-O RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เมเจอร์รัชโยธิน     สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดยนาง มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมฯ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “กลิ้งเพื่อน้อง” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556 ณ เมเจอร์รัชโยธิน ได้รับเกียรติจาก   พลเอกจรัล

More

เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพประจำปี 2557

เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพประจำปี 2557 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 17 กันยายน 2557  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ และวุฒิบัตรแก่ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และเป็นต้นแบบที่ดีในการศึกษาการพัฒนาบริหารจัดการธุรกิจ ประจำปี 2557 และมอบวุฒิบัตรแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และเปิดการสัมมนา “การสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยพิชิต AEC”   โดย บริษัท  เอส จี แอล โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับวุฒิบัตร รับรองการผ่านการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ.2557

More

SGL LOGISTICS ON FACEBOOK & GOOGLE+

เอสจีแอล โลจิสติกส์ เรามี facebook page กับ Google+ page ด้วยนะครับ มีเวลาก็แวะไปเยี่ยมเยียน ฝากข้อมูล ถามไถ่ ทักทาย แนะนำกันได้ครับ คลิกตามรูปเพื่อลิงค์ไปหา page

More

Visit child care home in Pak Kret.

เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา เหล่าพนักงานบริษัท SGL Logistics Management และเพื่อนพนักงานบริษัทในเครือ ได้ร่วมกันสมทบทุน ร่วมเลี้ยงอาหารเด็กอ่อน ที่สถานสงเคราะห์อ่อนปากเกร็ด กิจกรรมนี้ช่วยให้พวกเราได้มีความสำนึกอาทรต่อเยาวชนตัวน้อยๆที่มีเหตุให้จำต้องฝากไว้เป็นภาระกับสถานเลี้ยงเด็ก ช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมบ้าง

More

QUALITY ASSURANCE ISO 9001:2008

บริษัทเอสจีแอลโลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ ได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองเข้าสู่ระบบคุณภาพ มาตั้งแต่ปลายปี 2013 ทุกๆคนได้เห็นความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการสร้างนโยบายคุณภาพ กับ ความร่วมมือร่วมแรง และความทุ่มเทของพนักงานทุกคน ทุกหน่วยงาน ตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือน ในที่สุด ผลจากความมุ่งมั่น ความร่วมมือร่วมแรง และความทุ่มเทเหล่านั่นก็ได้ทำให้พวกเราได้รับความสำเร็จในการยกระดับตัวเองเป็น บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ที่ได้รับใบประกาศเป็นกิจการที่ผ่านการรับรอง ระบบ ISO 9001:2008 เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2014 ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จดังกล่าว และหวังว่าพวกเราจะยังคงรักษาความเป็นคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา ดั่งปณิธานของเราที่ว่า “The Provision of Freight

More